Call of duty mobile player arrested!!

Saturday 18 September 2059 23114 Shares

Call of duty mobile player arrested!!

Call of duty mobile player Vincent villegas o mas kilalang miro sa kanyang in game name. naaresto dahil sa pag patay ng kakampi nyang obj dahil ayaw tumapak sa hardpoint.

loading Biewty
loading Biewty 3